Sous kubogy

Gysga düşündiriş:

Sous käsesi lezzetli lezzet almak üçin ilkinji ädimdir.PP materialyndan ýasalan plastik sous käsesi gowy täsir garşylygyna eýe.Sous käsesiniň nusgawy görnüşlerini hödürleýäris: halka görnüşi we gapakly bölünen görnüş.sous käseleriniň iki görnüşi hem gaty gowy möhürleme ýerine ýetirýär we götermek aňsat.Sous käsesi halk köpçüligi üçin amatly we ygtybarly hil sous käsesini sarp edijileriň arasynda has meşhur edýär.Sousy ýygnamakda we daşamakda amaly ssenariýalaryň hemmesini kanagatlandyrýar, bu bolsa durmuşymyza uly amatlylyk getirýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Görnüşi: Saklaýyş gutulary we gaplar
Tehniki: Sanjym galyplary
Önümiň ady: Bölünen görnüşli sous kubogy, halka görnüşli sous kubogy
Şekil: tegelek
Göwrümi: Bölünen görnüşli sous kubogy üçin 2oz & 4oz, halka görnüşli sous kubogy üçin 1oz 2oz 3oz we 4oz
Stil Klassiki
Adük ≤5kg
Material Plastmassa
Plastiki görnüş PP
Aýratynlyk: Durnukly, ätiýaçly, taze gorap saklamak
Gelip çykan ýeri: Týanjinin Hytaý
Marka ady: Uanuanzhenghe ýa-da siziň markaňyz
Ölçegli çydamlylyk: <± 1mm
Agram çydamlylygy: <± 5%
Reňkler: düşnükli
MOQ: 50 karton
Tejribe: Bir gezek ulanylýan saçak gap-gaçlarynyň her ýyl öndürijisi
Çap etmek: Düzelt
Ulanylyşy: Restoranlar, çalt nahar we iýmit önümleri, azyk we içgi dükanlary, azyk we içgi önümçiligi
Hyzmat: OEM, hödürlenýän mugt nusgalar, jikme-jiklikler üçin gözleg iberiň

Sous käsesi lezzetli lezzet almak üçin ilkinji ädimdir.PP materialyndan ýasalan plastik sous käsesi gowy täsir garşylygyna eýe.Sous käsesiniň iki görnüşi bar: Gapakly birleşdirilen görnüş we gapak bölünen görnüş.sous käsesiniň iki görnüşi hem gaty gowy möhürleme ýerine ýetirýär we götermek aňsat.Sous käsesi halk köpçüligi üçin amatly we ygtybarly hil sous käsesini sarp edijileriň arasynda has meşhur edýär.Sousy ýygnamakda we daşamakda amaly ssenariýalaryň hemmesini kanagatlandyrýar, bu bolsa durmuşymyza uly amatlylyk getirýär.
Ulagda ygtybarly bolany sebäpli, bu küýzeler güýçleri we berkligi sebäpli ajaýyp iýmit saklaýyş çözgüdini döredýär.Arassalamak aňsat, olardan iň köp peýdalanmagyňyzy üpjün etmek üçin gaýtadan ulanylyp bilner - pul üçin ajaýyp baha kepillendirilýär.

Sous-kubok (1)
FTP2
2oz / 1000sets / ctn / φ70 * 28mm ;

4oz / 1000sets / ctn / φ73 * 38mm ;

Sous-kubok (2)
LTP1

1oz / 2000sets / ctn / φ35 * 20mm ;

2oz / 1000sets / ctn / φ60 * 30mm ;

3oz / 1000sets / ctn / φ78 * 28mm ;

4oz / 1000sets / ctn / φ70 * 48mm ;

 

Iýmit derejesi PP materialy1

 

Iýmit derejesi PP materialy

Iýmit derejeli PP materialy, saýlanan iýmit PP çig maly, ýokary arassalygy bilen çydamly material, ekologiýa taýdan arassa, Zäherli däl, tagamsyz we gowy ýylylyga çydamlylygy.

 

 

Gowy möhürlemek we çydamly dizaýn

Notokesyzmak üçin gaçybatalga, silkende we aşak sarsdyrylanda şiresi syzmaz, Iň amatly galyňlygy we gatylygy

Basyşa garşylyk - aňsat bozulmaýar.

Iýmit derejesi PP materialy2
Iýmit derejesi PP material3

 

Klassiki görnüş önümi

Bilen2nusgawystiller, bölünen görnüş we halka görnüşi, basyşa we ýük göterijilere berk garşylyk, çydamly we gyrasy seresaply görnüşde owadan görünýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler